Σκελετός IMS Hook

Σκελετός ανάρτησης ψευδοροφής IMS-ΗΟΟΚ Τ24 + T15

Ο σκελετός στήριξης IMS “T” , της εταιρείας SCP, σχεδιάστηκε και παράγεται σύμφωνα με τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου ISO 9001/2000, κατατάσσεται σε REI180 σύμφωνα με το τεστ πυρασφάλειας  του Ινστιτούτου Giordano και εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN13964/2014.

Οι κύριοι και οι εγκάρσιοι οδηγοί ύψους 38mm , και πλάτους  24 ή 15mm, με σύστημα σύνδεσης  Ηοοκ, τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και αποτρέπουν την στρέψη .Μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να συναρμολογηθούν αρκετές φορές , χωρίς να καταστρέφονται και χωρίς την χρήση εργαλείων .

Χρωματισμοί

Λευκό