Πλαίσια Παραθύρων Clip-Window

Διαιρούμενα πλαίσια για διάφορα πάχη τοιχοποιίας

Έτοιμα διαιρούμενα πλαίσια αλουμινίου, Clip- Window, σταθερών  παράθυρων για χώρισμα γυψοσανίδας με δυνατότητα εσωτερικής περσίδας για πάχος τοιχοποιίας 75mm έως και 250mm με διπλό υαλοπίνακα. Υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστούν εσωτερικά περσίδες πάχους 25mm.

Πλεονεκτήματα
  • Προσφέρουν δυνατότητα εφαρμογής εσωτερικών περσίδων.
  • Προσφέρονται μαζί με τους υαλοπίνακες.
  • Τοποθετούνται γρήγορα εύκολα και καθαρά ακόμη και σε χώρους  που βρίσκονται σε λειτουργία.
  • Προσφέρουν ποικιλία χρωμάτων στα προφίλ αλουμινίου.
  • Τοποθετούνται απευθείας στο έργο χωρίς προεργασίες.