Ορυκτές Ίνες

Οροφές Ορυκτών Ινών

Οι πλάκες ορυκτών ινών παράγονται για λογαριασμό της SCP Production στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Είναι ένα σύστημα με ολοκληρωμένη σχεδιαστική ελευθερία από πλάκες διάφορων τύπων, διαστάσεων καννάβου 600x600mm ή 600x1200mm, και πάχους 13 ή 15mm, με υψηλά επίπεδα ήχο-απορρόφησης και πυρασφάλειας.

Οι πλάκες ορυκτών ινών σε συνδυασμό με τον μεταλλικό σκελετό και τον μηχανισμό ανάρτησης IMS, προσφέρουν μία σταθερή κατασκευή με σύγχρονη εμφάνιση που ικανοποιεί κάθε εργονομική και αισθητική απαίτηση.