Γυψοσανίδες Ακτινοπροστασίας

Σύστημα χωρισμάτων γυψοσανίδων, με επένδυση φύλλου μολύβδου.

Οι γυψοσανίδες με επένδυση φύλλου μολύβδου μίας όψης της εταιρείας SCP Production κατασκευάζονται από γυψοσανίδα διαστάσεων 1000x1200mm ή 600x2200mm και πάχους 12,5mm + πάχος μολύβδου.

Η επένδυση με φύλλο μολύβδου, προδιαγραφών Pb σύμφωνα με DIN 17640 και φύλλου σύμφωνα με DIN 59610, πάχους από 1,0 έως 4,0mm σε βήματα των 0,5mm, ανάλογα με το ποσοστό ακτινοβολίας που εκπέμπεται, δίνει την απαραίτητη προστασία.

Στις κατασκευές ακτινοπροστασίας απαιτείται η κάλυψη με μόλυβδο και των οδηγών πριν την τοποθέτηση της γυψοσανίδας. Για να διασφαλιστεί η ακτινοπροστασία στα σημεία των αρμών, το πάχος της επικάλυψης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος του μολύβδου των γυψοσανίδων. Επιπλέον, η θωράκιση των ηλεκτρολογικών κουτιών εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση τους σε καλύμματα μολύβδου.

Λόγω αυτών των ιδιαιτεροτήτων ενός χώρου που πρέπει να θωρακιστεί από την ακτινοβολία που εκπέμπουν μηχανήματα Rontgen, η εταιρεία SCP Production συμπληρώνει τη σειρά Γυψοσανίδων Ακτινοπροστασίας με εξαρτήματα που έχουν ως σκοπό τη πλήρη κάλυψη του χώρου, και είναι:

  • Λωρίδες μολύβδου πάχους 1,0 έως 3,0mm, πλάτους 50mm, και μήκους έως και 2500mm.
  • Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως, πλάτους 50mm.
  • Καλύμματα για ηλεκτρολογικά κουτιά, διαστάσεων 100x48x 240 ή 310 ή 385, κατασκευασμένα από μόλυβδο πάχους 3mm.

Κατά την τοποθέτηση, η επενδυμένη με μόλυβδο όψη της γυψοσανίδας βρίσκεται προς την μεριά του σκελετού, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται στον καθορισμό των αποστάσεων των οδηγών λόγω του αυξημένου βάρους που πρέπει πλέον να διαχειριστούν. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μπορούν να ενσωματωθούν στο διάκενο των θωρακισμένων τοίχων. Τέλος, ειδικά παράθυρα και θωρακισμένες θύρες ενσωματώνονται στις τυποποιημένες διαστάσεις του τοίχου.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Η ηχομονωτική ικανότητα τοιχοποιίας κατασκευασμένης από γυψοσανίδα επενδυμένη με φύλλο μολύβδου βελτιώνεται, και η βελτίωση είναι ανάλογη του πάχους του μολύβδου που χρησιμοποιείται, ενώ εξαρτάται και από τις συνθήκες όσον αφορά τις παράπλευρες οδούς διαφυγής του ήχου.

ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η χρήση γυψοσανίδων επενδυμένων με φύλλο μολύβδου δεν επηρεάζει την αντίσταση σε περίπτωση πυρκαγιάς σε σχέση με τις γυψοσανίδες χωρίς επένδυση, δηλαδή η κλάση πυραντίστασης διατηρείται.