Γενικές πληροφορίες

general 01Τα συστήματα γυψοσανίδων Rigips συγκαταλέγονται πλέον στα βασικά δομικά υλικά για την σύγχρονη κατοικία, αφού προσφέρουν:

 •  Εσωτερική δόμηση με υψηλές προδιαγραφές
 •  Θερμομόνωση
 •  Ηχομόνωση
 •  Πυροπροστασία
 •  Ασφαλή συμπεριφορά στο σεισμό
 •  Πολύ καλή συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις
 •  Ταχύτητα κατασκευής
 •  Εύκολη εγκατάσταση (και επισκευή) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 •  Ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων
 •  Στεγνή και «καθαρή» κατασκευή
 •  Ευκολία στην ανακατασκευή και ανακαίνιση
 •  Δυνατότητα εντυπωσιακού σχεδιασμού

Οικολογία
general 02Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ΄ όψιν  ο οικολογικός «χαρακτήρας»  των γυψοσανίδων που λειτουργούν  φιλικά όχι μόνον ως προς τον άνθρωπο, αλλά και ως προς το περιβάλλον, έχοντας σαν βασικό συστατικό τους το γύψο,  υλικό απόλυτα ανακυκλώσιμο.

Θερμομόνωση
Τα συστήματα γυψοσανίδων Rigips με τη χρήση του κατάλληλου μονωτικού δομικού υλικού (διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας) ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων.
Προστατεύουν το εσωτερικό του κτιρίου από θερμοκρασιακές αυξομειώσεις και δημιουργούν ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης.
Συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης και τα κλιματιστικά. Συνεπώς συμβάλλουν έμμεσα και στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από την έκλυση καυσαερίων.

Ηχομόνωση
general 03Την εποχή των «θορύβων» που ζούμε η ηχομόνωση/ηχοπροστασία της κατοικίας είναι το ίδιο αναγκαία όσο και η θερμομόνωση. Στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή να γίνεται έτσι ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε μορφής θορύβων, είτε αυτοί προέρχονται από εξωτερικές (π.χ. οδική κυκλοφορία) είτε από εσωτερικές πηγές (π.χ. ενόχληση από γειτονικά διαμερίσματα).
Ο συνδυασμός των συστημάτων γυψοσανίδων Rigips με ηχοαπορροφητικά υλικά (πχ. υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας) παρέχει τις δυνατότητες εκπλήρωσης του κτιριοδομικού κανονισμού (αρθρο 12) για την ηχομόνωση.
Τα συστήματα επενδύσεων με γυψοσανίδες συνδυαζόμενα με απλή δομική τοιχοποιία, δίνουν δείκτες ηχομόνωσης πολύ πιο ψηλούς (> 53Db) από τους απαιτούμενους (είτε για εξωτερικούς τοίχους είτε για μεσοτοιχία).

Tα εσωτερικά χωρίσματα με συστήματα γυψοσανίδων έχουν δείκτες ηχομόνωσης αρκετά μεγαλύτερους (> 50Db) από τους αντίστοιχους με τον συμβατικό τρόπο (σοβάς-τούβλο-σοβάς).

Πυροπροστασία
O γύψος είναι άκαυστο ορυκτό υλικό και περιέχει δεσμευμένο νερό σε κρυσταλλική μορφή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς το νερό αυτό λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας.  Για υψηλές απαιτήσεις πυραντίστασης η Rigips προσφέρει λύσεις με τα συστήματα πυράντοχων γυψοσανίδων τα οποία σε συνδυασμό με το κατάλληλο μονωτικό υλικό (συνήθως πετροβάμβακα)  προσφέρουν δείκτη πυραντίστασης έως και 3 ώρες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων (ΠΔ 71/88).

Ασφαλή συμπεριφορά στο σεισμό
Τα  συστήματα γυψοσανίδων Rigips στερεώνονται μέσω του μεταλλικού σκελετού στην οροφή και το δάπεδο, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα του και ως εκ τούτου ασφαλή συμπεριφορά σε σεισμικές καταπονήσεις.
Οι σεισμοί των Αθηνών, της Λευκάδας αλλά και σεισμοί που σημειώθηκαν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ απέδειξαν ότι η κατάρρευση τέτοιων συστημάτων είναι αδύνατη. Το χειρότερο αποτέλεσμα από σεισμικό φορτίο μπορεί να είναι η δημιουργία κατακόρυφων ρηγματώσεων στους αρμούς.
Τέτοιες τοπικές αστοχίες επισκευάζονται σχετικά εύκολα σε σχέση με τις αστοχίες (έντονες ρηγματώσεις) που μπορεί να προκύψουν σε συμβατικές τοιχοποιϊες και που μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία (τραυματισμό από πτώση τοίχου), αλλά και η επισκευή τους είναι πολύ δύσκολη τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά.

Πολύ καλή συμπεριφορά σε μηχανικές καταπονήσεις
Στους χώρους διαβίωσης μίας κατοικίας τα συστήματα είναι ιδανικά για την αντιμετώπιση μηχανικών καταπονήσεων (χτυπήματα, κλωτσιές από παιδιά κλπ)
Τα προτεινόμενα συστήματα για την κατοικία έχουν διπλή σειρά γυψοσανίδων κάνοντας έτσι την επιφάνεια ανθεκτική σε τέτοιου είδους καταπονήσεις.
Για την περίπτωση χώρων με αυξημένες απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές (π.χ. χώρος parking)  υπάρχουν τα συστήματα με τις ειδικές γυψοσανίδες υψηλών μηχανικών αντοχών.

Αναρτήσεις φορτίων
general 04Η ανάρτηση αντικειμένων από τις γυψοσανίδες, στην περίπτωση χωρισμάτων, γίνεται απλά και γρήγορα, ανάλογα με το βάρος που θέλουμε να αναρτήσουμε.

Για μικρά βάρη όπως κάδρα, ράφια, πίνακες (έως 15kg για μονή στρώση γυψοσανίδας και 20kg για διπλή στρώση γυψοσανίδας) η ανάρτηση γίνεται κατ΄ευθείαν στη γυψοσανίδα με απλά καρφιά ή άγκιστρα.

Για μεσαία βάρη έως 40kg/m μήκους τοίχου (όπως φέροντα συστήματα ραφιών, αναρτώμενα ντουλάπια) και για βάρη και για απόσταση του κέντρου βάρους των αντικειμένων <30cm, η ανάρτηση γίνεται από οποιοδήποτε σημείο της γυψοσανίδας με ειδικά πλαστικά βύσματα.
Για μεγάλα βάρη έως 70kg/m μήκους τοίχου και για αποστάσεις του κέντρου βάρους του αντικειμένου από τον τοίχο <30cm η ανάρτηση γίνεται απ’ ευθείας από τη γυψοσανίδα με ειδικά βύσματα, με προϋπόθεση το συνολικό πάχος των γυψοσανίδων να είναι 18mm.

Για αντικείμενα ιδιαίτερα μεγάλου βάρους >70kg/m μήκους τοίχου, η ανάρτηση γίνεται μέσω ειδικών μεταλλικών προφίλ, τα οποία τοποθετούμε κατά την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού.

Tαχύτητα κατασκευής
Σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία κατασκευής ή ανακαίνισης της κατοικίας είναι η ταχύτητα. Η εργασία που αφορά τα κατακόρυφα χωρίσματα, είτε είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά, καταλαμβάνει πολύ μεγάλο ποσοστό από τον συνολικό χρόνο κατασκευής. Αν δε, προσθέσουμε και τον χρόνο που απαιτείται για το σοβάτισμα, είναι ευνόητο ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετά μεγάλος. Η κατασκευή με συστήματα γυψοσανίδων Rigips απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο, που μπορεί να φτάσει έως και το 50% του χρόνου που απαιτείται με τον συμβατικό τρόπο.

Εύκολη εγκατάσταση (και επισκευή) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων γυψοσανίδων Rigips είναι η ευκολία εφαρμογής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (καλώδια, σωλήνες κλπ). Αυτές ενσωματώνονται στον διάκενο χώρο πίσω από τις γυψοσανίδες και περνάνε μέσα από τον μεταλλικό σκελετό από οπές που είναι ήδη χαραγμένες και είναι πολύ εύκολο να ανοιχτούν.

Ρύθμιση της υγρασίας των εσωτερικών χώρων
general 05Υλικά όπως ο γύψος, με υψηλή συγκέντρωση μικροπόρων, απορροφούν και αποθηκεύουν την περίσσεια υγρασία του χώρου και την απελευθερώνουν στο περιβάλλον, όταν η ατμόσφαιρα είναι ξηρή. Έτσι λειτουργούν σαν ρυθμιστής της υγρασίας του χώρου.
Για χώρους με πολύ υψηλό ποσοστό υγρασίας χρησιμοποιούνται ανθυγρές γυψοσανίδες Rigips, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν τη δυνατότητα διέλευσης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης ειδών υγιεινής με μεγάλη ευκολία.

Στεγνή και «καθαρή» κατασκευή
Η διαδικασία κατασκευής με γυψοσανίδες δεν απαιτεί λάσπες και γενικά υλικά τα οποία λερώνουν τον χώρο στον οποίο γίνεται η κατασκευή και χρειάζεται κόπος, χρόνος και χρήμα για να καθαριστούν.

Ευκολία στην ανακατασκευή και ανακαίνιση
Τα συστήματα γυψοσανίδων Rigips προσφέρουν την ιδανική λύση σε παλαιότερες κατοικίες όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως: η υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, η ενόχληση από τους ήχους των μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και η επισκευή τους, η εμφάνιση μούχλας στους τοίχους, η ανάγκη αλλαγής διαρρύθμισης των χώρων ή δημιουργίας διακοσμητικών στοιχείων.