Κυψελωτές οροφές

Ψευδοροφές αλουμινίου σε μεγάλη γκάμα διαστάσεων "καρέ". Ιδανικές για χώρους με ενιαίο εξαερισμό ή κλιματισμό, καθώς το επίπεδο της ψευδοροφής επιτρέπει την επικοινωνία του αέρα πάνω και κάτω από την ψευδοροφή.

Κυψελωτή οροφή σε έκθεση αυτοκινήτων.