Εργονομία S-1000

Η σειρά χωρισμάτων S-1000 παρέχει τη δυνατότητα χρήσης απεριόριστων υλικών πλήρωσης, μηδενίζοντας τις κατασκευαστικές δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ο χώρος σας.

Χώρισμα αλουμινίου με κρύσταλλα σε πατάρι κτηρίου γραφείων.