Αναδεικνύουν το προϊόν σας

Υλικά που εναρμονίζονται απόλυτα με κάθε αισθητική ανάγκη, αναδεικνύοντας το προϊόν σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μεταλλικές ψευδοροφές σε συνδυασμό με ψευδοροφή γυψοσανίδων σε έκθεση αυτοκινήτων της BMW.